Acte necesare elaborare raport evaluare

Acte necesare elaborare raport evaluare

Acte necesare elaborare raport evaluare

Comentariile sunt închise pentru Acte necesare elaborare raport evaluare
Pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate pe email ale următoarelor documente:

Terenuri

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor

 1. Act de proprietate
 2. Extras de carte funciară pentru informare
 3. Plan de încadrare în zona ( scara 1:500), releveu
 4. Certificat de urbanism (daca exista)
 5. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Apartamente / garsoniere

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor/garsonierelor:

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare , extras de carte funciară pentru informare
 3. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Construcții

Acte necesare pentru evaluarea construcțiilor (construcție + teren)

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciară pentru informare
 4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
 5. Autorizaţie de construire
 6. Certificat de urbanism (daca exista)
 7. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

About the author:

Back to Top