Direcția Finanțelor Publice

Direcția Finanțelor Publice

Direcția Finanțelor Publice

Comentariile sunt închise pentru Direcția Finanțelor Publice

Gradul de încredere în Direcția Finanțelor Publice Sibiu

Drd. Ec. Banu Ilie

Pornind de la studiul ARSIT (Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe) realizat la nivel național unde din cele 216 administrații fiscale chestionate referitor la o întrebare relativ simplă, 85% au răspuns eronat sau au evitat răspunsul am demarat o cercetare referitoare la gradul de încredere în Direcția Finanțelor Publice la nivelul municipiului Sibiu.

În acest cadru, judeţul Sibiu, asupra căruia vom realiza cercetarea, acesta se află pe locul 20 în funcţie de numărul total al comercianţilor din România, cu o pondere de aproximativ 2% din total, conform datelor furnizate de Registrul Comerțului.

La nivelul municipiului Sibiu în anul 2011, au fost înregistrate 14.912 persoane juridice active şi 1.190 persoane juridice inactive. Contribuabilii persoane juridice consideraţi de Administraţia fiscală ca fiind mijlocii au fost în număr de 496.

Prin chestionarul aplicat unui număr de peste 350 de societăţi comerciale din oraşul Sibiu, am obținut un număr de 208 chestionare valide completate. Din totalul de 208 chestionare, 100 de chestionare au fost completate de firme cu cifra de afaceri sub 100.000 de euro, 57 de chestionare fiind completate de firme cu cifra de afaceri între 100.000 şi 999.999 euro, iar 51 de companii au avut cifra de afaceri în 2012 peste 1 milion de euro.

Dintre acestea 65 de chestionare au fost completate de top managementul companiilor1, 120 de chestionare au fost completate de „middle managementul”2 acestora, iar la restul de 23 de chestionare nefiind completată rubrica privind postul ocupat. Am selectat în cadrul acestui articol primele 2 întrebări din chestionarul aplicat referitoare la determinarea nivelului de încredere în aparatul fiscal.

Prima întrebare din chestionarul aplicat de autor persoanelor juridice din municipiul Sibiu a avut ca scop determinarea nivelului de satisfacție al contribuabililor persoane juridice față de Direcția Finanțelor Publice. (1. Cât de mulţumit sunteţi de următoarele aspecte referitoare la Direcţia Finanţelor Publice Sibiu?) . Centralizarea răspunsurilor este evidențiată în graficul de mai jos:

  1. Functiile considerate de top management au fost: Administrator, Director general, Director economic/financiar, CEO, CFO
  2. Am considerat funcţii de middle management următoarele: Sef serviciu, Contabil Sef, Expert contabil, Contabil Economist, Inginer, Programator, Consilier Economic, Manager HR

grafic 3.1

Ultimul aspect studiat prin această întrebare este cel legat de amabilitatea personalului cu care contribuabilii respondenți au întrat în contact. 69 de respondenți se declară foarte mulțumiți de acest aspect, 116 respondenți se declară mulțumiți, 19 contribuabili nu sunt mulțumiți deloc de amabilitatea personalului cu care au intrat în contact, iar 4 respondenți au evitat răspunsul.

A doua întrebare din chestionarul adresat a avut următoarea formulare: „Cât de multă încredere aveţi în următoarele instituţii :”

Răspunsurile primite sunt centralizate în tabelul de mai jos:

Foarte multă

Destul de multă

Nu prea multă

Deloc

Nu Ştiu

2a

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

18%

63%

15%

2%

2%

2b

Garda Financiară

9%

36%

32%

18%

5%

2c

Autoritatea Naţională a Vămilor

6%

24%

31%

12%

28%

2d

Comisia Naţională de Prognoză

2%

27%

30%

9%

32%

Pentru a extinde cercetarea și la nivelul altor instituții component ale aparatului fiscal, am folosit întrebarea 2.

Dintre cele 4 instituții chestionate Agenția Națională de Administrare Fiscală se bucură de cea mai mare încredere (81% – 167 de respondenți având destul de multă încredere sau foarte multă), 17% nu au prea multă încredere, iar 2% nu au deloc încredere în această instituție. Putem observa că în municipiul Sibiu gradul de încredere este superior celui înregistrat la nivel național.

50% (103 respondenți ) nu au prea multă încredere sau nu au deloc încredere în Garda Financiară, iar 5% au răspuns la întrebare “nu știu”. În schimb 45% (94 de respondenți) au destul de multă sau chiar foarte multă încredere în această instituție.

Considerăm extrem de important îmbunătățirea gradului de încredere al contribuabililor în aparatul fiscal și implicit în instituțiile statului componente ale aparatului fiscal datorită legăturii directe care există cu gradul de colectare al creanțelor fiscale

Acest articol a fost prima data publicat aici:[. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001780]

About the author:

Back to Top