Percepția contribuabilului

Percepția contribuabilului

Percepția contribuabilului

Comentariile sunt închise pentru Percepția contribuabilului

Determinarea percepţiei contribuabilului asupra necesității achitării obligațiilor fiscale

Cine îşi limitează dorinţele este întotdeauna de-ajuns de bogat.” – François Voltaire

Dr. Ec. Ilie Banu

Sistemul fiscal trebuie să genereze un mediu economic funcţional, sustenabil pe termen lung, adică firmele să obţină profituri care să stimuleze continuarea activităţii. Considerăm că rata medie a profitului înregistrată la nivelul economiei româneşti în anii 2011-2013 de sub 1% este una care nu stimulează investiţiile şi nici asumarea riscurilor, iminente în orice activitate antreprenorială.

Chiar dacă contextul actual a fost, este şi va fi dificil rata medie a profitabilităţii companiilor româneşti considerăm că este fie diminuată artificial prin diverse metode de evitare a plăților obligațiilor. 

În vederea îndeplinirii proiectului propus prin titlu am recurs la următoarele metode de cercetare – metoda chestionarului și metoda interviului.

Chestionarul a fost conceput, testat și aplicat unui număr de peste 350 de societăţi comerciale din oraşul Sibiu, fiind validate un număr de 208 chestionare.

Din totalul de 208 chestionare, 100 de chestionare au fost completate de firme cu cifra de afaceri sub 100.000 de euro, 57 de chestionare fiind completate de firme cu cifra de afaceri între 100.000 şi 999.999 euro. 51 de companii au avut cifra de afaceri în 2012 peste 1 milion de euro.

Dintre acestea 65 de chestionare au fost completate de top managementul” companiilor, 120 de chestionare au fost completate de „middle managementul” companiilor, în restul de 23 de chestionare nefiind completată rubrica privind postul ocupat.

La întrebarea Ar îmbunătății următoarele măsuri creşterea gradului de colectare a creanţelor fiscale?”, prima variantă reducerea numărului de declarații a generat un grad de încredere de 73%, în timp ce 21% nu sunt hotărâţi asupra utilităţii variantei, iar 6% nu cred că o astfel de variantă ar genera o creştere a gradului de încredere. A doua variantă Simplificarea declaraţiilor” a fost agreeată de 80% dintre respondenţi, 17% nefiind hotărâţi, iar 3% nu au agreeat ideea.

A treia variantă “Extinderea depunerii electronice a declaraţiilor” a fost acceptată cu entuziasm de 79% dintre respondenţi, un număr de 18% răspunzând “nici de acord, nici împotrivă”, 2% fiind în dezacord.

A patra variantă (scăderea timpului alocat conformării voluntare) care în opinia noastră este generatoare de costuri suplimentare importante a fost agreată de 54% dintre respondenţi, iar 41% au fost indecişi. Considerăm că întrebarea nu a fost poate destul de explicită deoarece numărul celor care au răspuns indecis este foarte ridicat.

Ultima variantă (sprijinirea contribuabililor în dificultate) s-a bucurat de un grad mare de acceptabilitate, 86% fiind convinşi de utilitatea metodei, 11% răspunzând indecis, iar 3% fiind în dezacord.

O altă întrebare din chestionar a avut ca și scop aflarea motivaţiei conformării voluntare la plată, am desprins că motivarea negativă în acest caz este mai eficientă decât cea pozitivă. 87% dintre respondenţi au optat pentru variantele acord şi acord puternic dacă ne referim la evitarea amenzilor şi penalităţilor, spre deosebire de 70% care au optat pentru aceleaşi variante de răspuns în cazul conştiinţei civice, iar 22% au evitat un răspuns.

Concluzii

Putem concluziona că ambele tipuri de motivări sunt importante, însă cea negativă are o influenţă puţin mai mare decât motivarea prin mijloace pozitive.

Opiniile persoanelor juridice chestionate referitor la sustenabilitatea sistemului fiscal românesc pe termen mediu și lung sunt îngrijorătoare. Astfel, din cele 208 chestionare valide completate doar 24% dintre respondenți consideră că sistemul fiscal este sustenabil pe termen mediu și doar 8% pe termen lung. Un procent important de 36% , respectiv 34% nu au încă o părere formată. Din punctul de vedere al autorilor acest aspect reprezintă o oportunitate pentru factorii decizionali în sensul în care încă mai pot crește gradul de încredere în politicile fiscale și în speță a sistemului fiscal pentru o parte importantă (aproximativ o treime) din contribuabili.

Deoarece gradul de încredere al contribuabililor este un factor care asigură stabilitatea sistemului este absolut necesară realizarea consolidării fiscale în vederea creșterii nivelului de încredere!

www.anaf.ro

About the author:

Back to Top