Acte evaluare imobil

Actele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate si trimise prin email ale următoarelor documente:

Terenuri

Acte evaluare imobil – necesare pentru evaluarea terenurilor

  1. Act de proprietate
  2. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
  3. Plan de încadrare în zona ( scara 1:500), releveu
  4. Certificat de urbanism (daca exista)
  5. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Apartamente / garsoniere

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor/garsonierelor:

  1. Act de proprietate
  2. Încheiere de intabulare , extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
  3. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Construcții

Acte necesare pentru evaluarea construcțiilor (construcție + teren)

  1. Act de proprietate
  2. Încheiere de intabulare
  3. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
  4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
  5. Autorizaţie de construire
  6. Certificat de urbanism (daca exista)
  7. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare